Hockeyhockey.nl

A little push in the right direction can make a big difference!

Sport for Development

WAT

Hockey Hockey

Stichting Hockey-Hockey helpt middels de hockeysport de kwetsbare kinderen in de Indonesische Republiek naar een betere toekomst! Dit doen wij door het organiseren van mensen en middelen ten behoeve van sport-, onderwijs- en welzijn projecten die gericht zijn op kansarme kinderen in Indonesie.

Elke week verzorgen wij leuke en laagdrempelige activiteiten voor de kinderen. Zodoende biedt Hockey-Hockey zowel sportieve en leerzame activiteiten aan de kwetsbare jeugd, en stimuleren wij gelijktijdig de ontwikkeling van de hockeysport in de Indonesische Republiek.

WAAR

Hockey Hockey

De stichting Hockey-Hockey is volledig gericht op de Indonesische Republiek. In 2017 startte een pilot project in de hoofdstad Jakarta. Sinds januari 2019 is dit pilot project omgezet in een duurzame organisatiestructuur middels de oprichting van de stichting Hockey-Hockey. Het doel is de activiteiten vanuit Jakarta te verspreiden naar meerdere steden, provincies en eilanden in Indonesië.

WAAROM

Hockey Hockey

De stichting Hockey-Hockey biedt een innovatieve methode voor het aanpakken van de maatschappelijke vraagstukken van de Indonesische samenleving. Deze aanpak is eerder succesvol gebleken in de Nederlandse stad Rotterdam, waar de hockey club Feijenoord actief is sinds 2010. Beide projecten zijn gestart door Paul Veldhuijzen, die nu deze succesvolle methode heeft gexporteerd naar Jakarta.

Hockey-Hockey
Sport for Development

De stichting Hockey-Hockey / Sport for Development is, na de pilot fase, sinds 1 januari 2019 actief.

WIE

Het bestuur bestaat uit:

Gerald Wolf

Voorzitter

Gerard van der Vlugt

Penningmeester

Paul Veldhuijzen

Secretaris

Comité van Aanbeveling:

Albert Bos

Eric van Heck

Johan Wakkie

Onze lokale mensen:

Nicky Ali

Karen Hordijk

Gerald Wolf

Voorzitter

Gerard van der Vlugt

Penningmeester

Paul Veldhuijzen

Secretaris

Onze aanpak

Hockey Hockey

De stichting Hockey-Hockey selecteert zorgvuldig een organisatie die zorg (onderwijs en/of opvang) biedt aan de doelgroep. Lokale vertegenwoordigers van de stichting leggen het eerste contact met de beoogde nieuwe samenwerkingsorganisatie. Vervolgens maken de lokale vertegenwoordiging en de organisatie afspraken over zowel de trainingslocatie alsook het toezicht op de deelnemers. De afspraken tussen de lokale vertegenwoordiging en de organisatie legt de stichting Hockey-Hockey vast in een samenwerkingsovereenkomst. De volgende stap die wij willen...

Hockey sport promotie

Door de Hockey-Hockey activiteiten stimuleren en promoten wij de veldhockeysport in Indonesië. In Indonesië wordt nauwelijks/niet in verenigingsverband de veldhockeysport uitgeoefend en wij gaan daar verandering in brengen! Door het verspreiden van het hockeyvirus, het opleiden van goede trainers, de basis te leggen voor een jeugdcompetitie en stakeholders te enthousiasmeren om mee te doen.

Sport for Economics

De stichting Hockey-Hockey zoekt in Nederland partnerschappen op met Nederlandse ondernemingen of organisaties die in Indonesië actief zijn. Wij bouwen een sportief en interessant netwerk op rondom onze hockeyactiviteiten.

Meld je aan en blijf op de hoogte van Hockey Hockey!