They sometimes need a little push… But a little push in the right direction can make a big difference!

Stichting Hockey-Hockey / Sport for Development

hockey-hockey-logo-web_300x300
Hockey-Hockey

Wat

Stichting Hockey-Hockey helpt middels de hockeysport de kwetsbare kinderen in de Indonesische Republiek naar een betere toekomst! Dit doen wij door het organiseren van mensen en middelen ten behoeve van sport-, onderwijs- en welzijn projecten die gericht zijn op kansarme kinderen in Indonesie.

Elke week verzorgen wij leuke en laagdrempelige activiteiten voor de kinderen. Zodoende biedt Hockey-Hockey zowel sportieve en leerzame activiteiten aan de kwetsbare jeugd, en stimuleren wij gelijktijdig de ontwikkeling van de hockeysport in de Indonesische Republiek.

Waar

De stichting Hockey-Hockey is volledig gericht op de Indonesische Republiek. In 2017 startte een pilot project in de hoofdstad Jakarta. Sinds januari 2019 is dit pilot project omgezet in een duurzame organisatiestructuur middels de oprichting van de stichting Hockey-Hockey. Het doel is de activiteiten vanuit Jakarta te verspreiden naar meerdere steden, provincies en eilanden in Indonesië.

Hockey sport promotie

Door de Hockey-Hockey activiteiten stimuleren en promoten wij de veldhockeysport in Indonesië. In Indonesië wordt nauwelijks/niet in verenigingsverband de veldhockeysport uitgeoefend en wij gaan daar verandering in brengen! Door het verspreiden van het hockeyvirus, het opleiden van goede trainers, de basis te leggen voor een jeugdcompetitie en stakeholders te enthousiasmeren om mee te doen.

Sport for Economics

De stichting Hockey-Hockey zoekt in Nederland partnerschappen op met Nederlandse ondernemingen of organisaties die in Indonesië actief zijn. Wij bouwen een sportief en interessant netwerk op rondom onze hockeyactiviteiten.

Hockey-Hockey

Waarom

De stichting Hockey-Hockey biedt een innovatieve methode voor het aanpakken van de maatschappelijke vraagstukken van de Indonesische samenleving. Deze aanpak is eerder succesvol gebleken in de Nederlandse stad Rotterdam, waar de hockey club Feijenoord actief is sinds 2010. Beide projecten zijn gestart door Paul Veldhuijzen, die nu deze succesvolle methode heeft gexporteerd naar Jakarta.
Wie
Wie wij zijn

De stichting:
Hockey-Hockey
Sport for Development
Wij zijn na de pilot fase,
sinds 1 januari 2019 actief.

01.
Het bestuur

Gerald Wolf
voorzitter

Gerard van der Vlugt
penningmeester

Paul Veldhuijzen
secretaris

02.
Advisory Board

Mr. Johan H. Wakkie
oud-directeur KNHB

Eric van Heck
prof. Erasmus Universiteit

Albert Bos
directeur STC

03.
Ons lokale team

Nicky Ali
consultant

Karen Hordijk
jurist

 “Obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.”

Michael Jordan

Basketbalspeler

Onze aanpak

De  stichting Hockey-Hockey selecteert zorgvuldig een organisatie die zorg (onderwijs en/of opvang) biedt aan de doelgroep.

Lokale vertegenwoordigers van de stichting leggen het eerste contact met de beoogde nieuwe samenwerkingsorganisatie. Vervolgens maken de lokale vertegenwoordiging en de organisatie afspraken over zowel de trainingslocatie alsook het toezicht op de deelnemers. De afspraken tussen de lokale vertegenwoordiging en de organisatie legt de stichting Hockey-Hockey vast in een samenwerkingsovereenkomst.

De volgende stap die wij willen gaan maken is het opzetten van een heuse Indonesische competitie. Voor de uitvoering van het programma werkt de stichting Hockey-Hockey samen met de Yayasan Hockey-Hockey, die speciaal voor het Hockey-Hockey programma is opgericht.

Vanuit de Yayasan Hockey-Hockey worden alle sportactiviteiten uitgevoerd. Het bestuur van de Yayasan bestaat uitsluitend uit Indonesische vrijwilligers. De lokale Indonesische trainers ontvangen voor de activiteiten een vergoeding. Zodoende creëren wij een duurzaam programma wat in de toekomst geheel zelfvoorzienend zou kunnen bestaan.

De trainers van de Yayasan Hockey-Hockey verzorgen met hockey- en opleidingsmateriaal van de stichting gedurende een korte periode kennismakingslessen waaraan ieder kind van de organisatie mee mag doen. Na deze kennismakingsperiode moet ieder kind besluiten of hij/zij wekelijks mee gaat doen. Voor de deelnemers organiseert de stichting Hockey-Hockey al het benodigde materiaal, de trainingen, wedstrijden en toernooien. De instelling zorgt dat de kinderen structureel mee kunnen doen en stellen een trainingslocatie beschikbaar.

Steun Hockey-Hockey

Doneer

Steun Hockey-Hockey en biedt kansarme kinderen uit kwetsbare wijken in Jakarta een betere toekomst.

Donation

Add Donation

HAAK AAN!

Wilt u zich ook inzetten voor een sterke, gezonde vitale samenleving in Indonesië door de weeskinderen structureel te laten meedoen met ons unieke hockeysport-programma ?

nl_NL